Ingres abp. Nycza pierwszego kwietnia

Arcybiskup Kazimierz Nycz obejmie archidiecezję warszawską podczas mszy w archikatedrze św. Jana w Niedzielę Palmową 1 kwietnia.

Przebieg uroczystości będzie inny niż dotychczas: we mszy ma uczestniczyć młodzież, gdyż w tym dniu będzie obchodzony Światowy Dzień Młodych. Ma to nadać ingresowi szczególny charakter. Nie będzie on uroczystością w tradycyjnym znaczeniu. Na początku liturgii nowy metropolita warszawski podpisze dokumenty, potwierdzające prawno-kanoniczne objęcie rządów nad diecezją.

KAI cytuje słowa nowego metropolitę warszawskiego, który powiedział, że "urząd biskupa jest przede wszystkim służbą, taka jest jego istota, dlatego pragnie to pokazać już na samym początku swojego pobytu w Warszawie".