Rada Ochrony Przyrody przeciw obwodnicy

Państwowa Rada Ochrony Przyrody, działająca przy Ministerstwie Środowiska, po raz kolejny negatywnie zaopiniowała decyzję Głównego Konserwatora Ochrony Przyrody zezwalającą na budowę obwodnicy w Dolinie Rospudy oraz poparła projekt alternatywny zaproponowany przez ekologów.

Rada potwierdziła wyjątkowość ekosystemu Doliny Rospudy oraz sprzeciwiła się decyzji Głównego Konserwatora Ochrony Przyrody, pozwalającej na wypłaszanie ptaków w okresie lęgowym oraz niszczenie ich gniazd.

Zdaniem Rady, budowa obwodnicy zmieniłaby warunki wodne w Dolinie Rospudy i doprowadziła do zniszczenia unikatowych w skali kraju i Europy torfów. Mogłaby również spowodować poważne i nieodwracalne zmiany w faunie i florze doliny. Rada uważa, że strat tych nie udałoby się w żaden sposób zrekompensować.

Dlatego poparła ona wariant alternatywny budowy obwodnicy "przez Chodorki", zaproponowany przez ekologów.