Jeszcze nigdy tak wielu nie kierowało finansami

Fiskus bije rekordy - od poniedziałku resortem finansów kieruje już dziewięciu ministrów.

- Uważamy, iż administracja państwowa w Polsce jest ogromnie rozbudowana, niesprawna. Zupełnie nie odpowiada na wyzwania współczesnego społeczeństwa. Bez radykalnych zmian w administracji trudno przeprowadzić program naprawy państwa. Prawo i Sprawiedliwość dokona zmian, realizując program "Tanie państwo" - zapowiadał PiS.

W poniedziałek premier powołał na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Arkadiusza Huzarka. To ósmy wiceminister w tym ministerstwie. Resortem kieruje wicepremier i minister finansów Zyta Gilowska.

24 lutego weszło w życie zarządzenie ministra finansów nr 8 w sprawie podziału kompetencji w kierownictwie resortu. Wynika z niego, że Elżbieta Suchocka-Roguska zastępuje Gilowską w czasie jej nieobecności oraz m.in. nadzoruje przygotowywanie projektów budżetu państwa. Paweł Banaś w razie potrzeby zastępuje Gilowską i Suchocką-Roguską. Jest generalnym inspektorem kontroli skarbowej i pełnomocnikiem rządu do spraw zwalczania nieprawidłowości finansowych. Marian Banaś nadzoruje sprawy związane z cłami. Marta Gajęcka to polityka kursowa i dewizowa oraz współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Adam Pęzioł jest głównym rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych. Jacek Dominik nadzoruje podatki. Katarzyna Zajdel-Kurowska odpowiada za dług publiczny i prognozy makroekonomiczne. Do poniedziałku dbała też o rozwój rynku kapitałowego. Teraz zadba o niego Huzarek.

Huzarek ma 33 lata, jest magistrem prawa UMCS w Lublinie. Pracował m.in. w departamencie integracji europejskiej MSWiA, w KBC Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA oraz w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta". Od zeszłego roku pełnił obowiązki dyrektora departamentu rozwoju rynku finansowego w resorcie finansów. Był m.in. członkiem rady nadzorczej GPW. Jest członkiem Komisji Nadzoru Finansowego. Dwa lata temu był szefem sztabu wyborczego PO w Lublinie (jego zastępcą był wtedy Paweł Gilowski, syn obecnej wicepremier).