Bp Libera: Bp Nycz łączy różne doświadczenia Kościoła

To bardzo dobra wiadomość dla Kościoła warszawskiego i Kościoła w całej Polsce - powiedział KAI bp Piotr Libera komentując dzisiejsze mianowanie bp. Kazimierza Nycza na arcybiskupa metropolitę warszawskiego. Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski wraca uwagę na doświadczenie bp. Nycza, który zna zarówno Kościół polski na południu kraju, jak i na północy.

- Do Kościoła warszawskiego został powołany przez Papieża biskup, który łączy doświadczenie Kościoła na południu i północy kraju - podkreśla bp Libera. - To bardzo ważne, bo Kościół w Polsce nie jest jednorodny.

Zdaniem sekretarza generalnego KEP, do Warszawy przychodzi biskup o wielkim doświadczeniu katechetycznym. - A to jest odcinek pracy ogromnie ważny dla współczesnego Kościoła - zwraca uwagę bp. Libera. - Papież Benedykt XVI na ostatnim spotkaniu z księżmi z Rzymu ponownie przypomniał, że duszpasterstwo dzieci i młodzieży jest priorytetem działalności Kościoła w XXI wieku. Dobrze, że właśnie bp Kazimierz Nycz, mający duże doświadczenie w tej kwestii, przychodzi do stolicy.

Bp Libera zwraca też uwagę, że ksiądz arcybiskup-nominat, mimo stosunkowo młodego wieku, ma spore doświadczenie posługi biskupiej - prawie 19 lat. - Myślę, że to doświadczenie będzie owocowało podczas jego posługi w archidiecezji warszawskiej - stwierdził.

Dodał, że jako sekretarz Episkopatu Polski osobiście cieszy się z tego wyboru, bo zna bp. Nycza jako człowieka bardzo aktywnego w czasie prac, zebrań plenarnych Konferencji Episkopatu. - Bp Kazimierz jest człowiekiem konkretnym, dynamicznym, praktycznym i wychodzącym z inicjatywą, umiejącym podsunąć różnego rodzaju decyzje, to jest dzisiaj szalenie ważne - tłumaczy bp Libera. - Przychodzi do Warszawy pasterz "z ludzi i dla ludzi" - zgodnie z brzmieniem zawołania biskupiego bp. Nycza - podkreśla bp Libera - Cieszę się, że taki biskup, taki pasterz przychodzi do Warszawy.