Rosja grozi nowym embargiem

Rosyjskie władze sanitarne zażądały od państw Unii Europejskiej, z których sprowadzane jest do Rosji mięso, szczegółowych raportów o nadzorze weterynaryjnym produkcji mięsnej.

W przypadku nie otrzymania dokumentów do końca marca Rosja wprowadzi zakaz importu mięsa z tych państw.

Aleksiej Aleksiejenko z wydziału współpracy zagranicznej rosyjskich służb sanitarnych powiedział Polskiemu Radiu, że Rosja chce się dowiedzieć, w jaki sposób służby weterynaryjne państw Unii, które sprzedają jej swoje mięso, zabezpieczają się przed różnego rodzaju infekcjami i chorobami zwierzęcymi, takimi jak salmonelloza. Według Aleksiejenki nie powinno to być problemem dla poszczególnych państw, ponieważ prowadzą one takie działania na bieżąco.

Ewentualne embargo na produkcję miesną ma być wprowadzone jedynie wobec państw, które takich dokumentów Rosjanom nie dostarczą, a nie wobec całej Unii Europejskiej.

Rosja jest główym rynkiem zbytu mięsa z państw Unii.