Nowa uczelnia artystyczna w Szczecinie?

Powołanie akademii muzyki i sztuk pięknych zapowiadają marszałek województwa i przewodniczący Rady Miasta. Gdzie i kiedy? Za trzy lata w Pałacu pod Globusem.

O potrzebie utworzenia samodzielnej państwowej uczelni artystycznej w mieście mówi się od lat. Pojawiały się różne pomysły, wszystkie związane ze szczecińską filią Akademii Muzycznej w Poznaniu. Był postulat połączenia jej z Katedrą Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Szczecińskiego albo z Wyższą Szkołą Sztuki Użytkowej.

Tymczasem w środę w magistracie odbyło się spotkanie na temat utworzenia nowej państwowej uczelni artystycznej w Szczecinie pod roboczą nazwą Akademii Muzyki i Sztuk Pięknych. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz miasta i województwa oraz pedagodzy różnych wyższych placówek artystycznych.

- Akademia nie powstanie z połączenia filii Akademii Muzycznej z WSSU, bo nie ma możliwości łączenia uczelni państwowej z prywatną - stwierdził marszałek Norbert Obrycki i zapowiedział powołanie zupełnie nowej samodzielnej uczelni. Marszałek dodał, że akademia chętnie skorzysta z nauczycieli, którzy działają w już istniejących szkołach artystycznych.

- Zakładamy, że taka uczelnia powstanie najszybciej za trzy lata - ocenił Bazyli Baran, przewodniczący Rady Miasta. - Padła też deklaracja, że nowa szkoła nie będzie konkurować z filią poznańskiej Akademii Muzycznej.

Samorząd województwa zapowiedział przekazanie pod siedzibę akademii Pałacu pod Globusem.

Powołano trzy zespoły robocze do realizacji projektu: prawno-organizacyjny na czele z członkiem Zarządu Województwa ds. kultury Witoldem Jabłońskim. Statutowo-programowy, któremu szefuje Bazyli Baran. I honorowy - pod przewodnictwem marszałka.