Nowy podział pieniędzy na badania

Badania naukowe w Polsce będą finansować i organizować dwie nowe agencje - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Agencja Badań Poznawczych.

Ta pierwsza ma ruszyć w drugiej połowie roku. Projekt ustawy o jej powołaniu właśnie trafił do Sejmu - zapowiedział wczoraj minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Michał Seweryński. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) pokieruje dużymi strategicznymi programami o znaczeniu gospodarczym, m.in. z dziedziny energii, biotechnologii czy nowych materiałów, których budżety będą sięgać 100-150 mln zł. Agencja nie będzie tworzyć własnych instytutów ani też sama nie stanie się superinstytutem - podkreślił minister. Ma za to sprzyjać współpracy między uczelniami, przedsiębiorstwami, także prywatnymi, i ją organizować.

Stworzenie NCBR ma kosztować blisko 10 mln zł, a jego funkcjonowanie - kolejne 10 mln zł rocznie. Docelowo zatrudni ok. 60 osób. Z początku będzie dysponować blisko jedną dziesiątą funduszy, które idą na badania w Polsce, czyli kilkuset milionami złotych, ale udział ten ma rosnąć. Minister liczy też na pieniądze Unii Europejskiej.

W przyszłości powstanie Agencja Badań Poznawczych - do finansowania badań podstawowych i humanistycznych. Wtedy w gestii samego ministerstwa pozostanie tylko wytyczanie polityki i finansowanie programów międzynarodowych, a gros pieniędzy na badania i rozwój w kraju będą dzieliły obie agencje - twierdzi minister Seweryński. - Nie wymyślamy prochu, idziemy dobrze sprawdzoną na świecie drogą. Takie agencje, podobnie zorganizowane, od dawna istnieją w innych krajach - dodał.