Chorzy zostaną siłą doprowadzeni do szpitala?

W resorcie zdrowia trwają prace nad nową ustawą o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. Tak jak obowiązująca ustawa, przewiduje ona, że chorzy na szczególnie niebezpieczne choroby, którzy nie chcą się leczyć, będą siłą doprowadzani do szpitali.

Rzeczniczka Głównego Inspektoratu Sanitarnego, który przygotowuje ustawę, powiedziała Informacyjnej Agencji Radiowej, że określa ona dokładnie, kto jest odpowiedzialny za leczenie chorych na choroby zakaźne i jakie ma uprawnienia.

Anna Malinowska dodała, że grzywna dla osoby, która nie chce poddać dziecka obowiązkowemu szczepieniu, zostanie podniesiona do 5 tysięcy złotych.

Rozszerzono przepisy, dotyczące zapobiegania zakażeniom szpitalnym. W odróżnieniu od obecnej ustawy, nowy akt prawny precyzuje obowiązki ciążące na państwie, na przykład obowiązek zabezpieczenia przychodni i łóżek szpitalnych dla chorych na choroby zakaźne.

Prace nad projektem potrwają co najmniej pół roku, a ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2008 roku.

Czy rozwiązanie siłowe w stosunku do chorych to właściwe postępowanie?