Darowana żywność bez VAT?

Platforma Obywatelska chce, by żywność podarowana organizacjom pożytku publicznego była zwolniona z VAT. Miałoby to zachęcić przedsiębiorców do przekazywania takich darowizn.

Dziś muszą naliczyć VAT od wartości rynkowej podarowanej żywności. To sprawia, że często wolą żywność wyrzucić bądź zniszczyć. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o VAT przygotowanym przez PO zwolnione od podatku miałyby być jedynie darowizny na rzecz wyspecjalizowanych organizacji pożytku publicznego. Miałoby to zapobiec nadużyciom. W czasie czwartkowej konferencji prasowej projekt PO wsparli przedstawiciele Caritasu i Federacji Polskich Banków Żywności. Platforma chce, żeby Sejm rozpatrzył projekt na najbliższym posiedzeniu.