Rosja śledzi polskie mięso na Białorusi

Rosja podejrzewa, że na jej rynek poprzez Białoruś trafia mięso z Polski. Rosyjscy inspektorzy będą to sprawdzać podczas kontroli białoruskich zakładów eksportujących mięso do Rosji.

Kontrole na Białorusi Rosjanie zaczną w przyszłym tygodniu i zapowiadają, że od kwietnia będą wpuszczać produkty jedynie ze skontrolowanych zakładów. - Podczas inspekcji białoruskich przedsiębiorstw, które dostarczają mięso do Rosji, planujemy zwracać szczególną uwagę na kontrolę produkcji docierającej na Białoruś z Polski. W ten sposób chcemy rozpoznać proces, w jakim mięso z Polski może trafiać do Rosji - stwierdził Siergiej Dankwert, szef rosyjskiego nadzoru weterynaryjnego i fitosanitarnego. Według Rosjan z Polski wyeksportowano 40 tys. ton mięsa na Białoruś. - I nie mamy pewności, czy nie trafiło ono do Rosji - powiedział Dankwert, krytykując dotychczasowe, uproszczone procedury handlu mięsem między Rosją i Białorusią. Moskwa wprowadziła zakaz sprowadzania mięsa z Polski w listopadzie 2005 r.