Ukraińcy przeciw likwidacji urzędu prezydenta

Większość Ukraińców nie chce likwidacji urzędu prezydenta. Do marginalizacji tej instytucji, a nawet jej likwidacji, dążą partie wchodzące w skład koalicji rządowej.

Przeciwko likwidacji urzędu prezydenta opowiada się 77 procent badanych przez kijowskie centrum imienia Razumkowa. Najwięcej zwolenników ten pomysł ma na wschodzie kraju, najmniej na zachodzie. Połowa Ukraińców chciałaby też, aby rząd był tworzony przez prezydenta, a zatwierdzany przez Radę Najwyższą. Jedynie 17 procent oddałoby to jedynie w ręce parlamentu.

Rządząca na Ukrainie koalicja Partii Regionów, komunistów i socjalistów dąży obecnie do marginalizacji prezydenta i odebrania mu jak największej liczby pełnomocnictw. Najdalej w swoich pomysłach idzie Komunistyczna Partia Ukrainy, która chciałaby w ogóle zlikwidować ten urząd.