Prasa nie umrze dzięki bezpłatnikom?

Sprzedaż prasy na świecie wzrosła w 2005 roku o 2,36 proc., a w latach 2001-05 - prawie o 10 proc. Wydawcy uruchamiają coraz więcej nowych tytułów. W siłę rośnie prasa bezpłatna.

- To, co obserwujemy, całkowicie odbiega od powszechnego przekonania, że gazety znajdują się fazie ciągłego spadku. Gazety mają się znacznie lepiej, niż powszechnie się sądzi. Liczby dowodzą, że ta branża jest zdrowa, energiczna i z powodzeniem radzi sobie w rosnącej konkurencji z innymi mediami. Popularnym przepowiedniom o śmierci gazet przeczą fakty - komentuje ostatnie dane Timothy Balding, przewodniczący Światowego Stowarzyszenia Wydawców Gazet (WAN). I przypomina, że roczne obroty gazet na całym świecie wynoszą prawie 180 mld dol. i są większe niż łączne wpływy reklamowe radia, kina, magazynów, internetu oraz reklamy zewnętrznej.

Z najnowszego raportu WAN opublikowanego we wtorek wynika, że w 2005 r. liczba ukazujących się na świecie dzienników przekroczyła po raz pierwszy w historii poziom 10 tys. sztuk (wyniosła 10 104 tytuły). To o 13 proc. więcej niż w 2001 r. Maciej Hoffman, dyrektor generalny Izby Wydawców Prasy, dodaje, że sprzedaż prasy płatnej na świecie lekko spada albo utrzymuje się na poprzednim poziomie, podczas gdy szybko rosną nakłady prasy bezpłatnej. - Dzięki temu gazety stają się bardziej dostępne dla różnych grup czytelniczych - uważa Hoffman. Łączne nakłady gazet bezpłatnych w latach 2001-05 wzrosły ponad dwukrotnie z 12 mln do 28 mln egzemplarzy, a wydawcy ciągle uruchamiają nowe tytuły: we wtorek w Paryżu ruszył "MatinPlus" - trzeci dziennik bezpłatny w tym mieście, należący m.in. do "Le Monde".

Sytuacja prasy płatnej rysuje się w gorszych barwach. Jej sprzedaż na tak rozwiniętych rynkach jak Europa Zachodnia czy USA spada. I tak, na Starym Kontynencie nakłady gazet płatnych zmalały w 2005 r. o 0,66 proc., a w Ameryce Północnej - o 2,51 proc. Największym rynkiem na tym kontynencie są właśnie USA, gdzie kapitalizacja notowanych na giełdzie spółek prasowych kurczyła się w ciągu ostatniego roku, co doprowadziło do podziału i sprzedaży koncernu Knight Ridder - największego wydawcy prasy regionalnej. Kłopoty związane ze słabnącą sprzedażą swoich tytułów przeżywa również Tribune Co. wydająca takie dzienniki jak "Los Angeles Times" i "Chicago Tribune". Prawie o 1,5 proc. zmalały nakłady gazet płatnych w Australii i Oceanii. Wzrosty odnotowały natomiast Ameryka Południowa (2,19 proc.), Azja (1,88 proc., głównie dzięki takim krajom jak Chiny czy Indie, gdzie czytelnictwo i sprzedaż prasy pną się w górę) oraz Afryka (o 0,75 proc.).