"Podgrzewane chodniki bez związku z premierem"

Kancelaria Prezydenta zaprzecza, jakoby powodem zamówienia podgrzewanego chodnika w zespole Pałacu Prezydenckiego był wypadek premiera Jarosława Kaczyńskiego. - Jego wypadek miał miejsce w innej części Pałacu - informuje Biuro Prasowe.

Jednym z elementów zamówienia na roboty budowlane, które ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych jest "wymiana nawierzchni ciągów pieszych wraz z podgrzewaniem wzdłuż Korpusu Głównego w zespole Pałacu Prezydenckiego". Ogłoszenie zostało złożone kilka dni po tym, jak premier Jarosław Kaczyński wywrócił się w drodze na mszę w kaplicy Pałacu Prezydenckiego i złamał rękę.

Zamówienie w części dotyczącej wymiany ciągów pieszych obejmuje m.in. "demontaż istniejącej nawierzchni i krawężników wraz z podbudową , wykonanie nowych warstw podkładowych wraz z izolacją termiczną, wykonanie systemu grzejnego z zastosowaniem kabli samoregulujących w części centralnej (podcienie) oraz wykonanie nowej nawierzchni z płyt granitowych wraz z krawężnikami". Oprócz tego Biuro Administracyjno-Finansowe Kancelarii Prezydenta zamawia też wymianę nawierzchni i waloryzację układu komunikacyjnego wraz z małą architekturą, przebudowę fontanny i remont sieci wody oligoceńskiej na terenie ogrodu.

Wadium dla firm startujących w przetargu to 45 tys. zł.

Biuro Prasowe: Bez związku z wypadkiem

Pierwszą reakcją pracownika biura prasowego Kancelarii Prezydenta poproszonego o komentarz do sprawy było westchnięcie "O Jezu".

Wieczorem Kancelaria przysłała odpowiedź na nasze pytania, w której zapewnia, że przetarg nie ma związku z wypadkiem premiera Kaczyńskiego, gdyż ten miał miejsce w innej części Pałacu.

- Wymiana nawierzchni jest kontynuacją prac remontowych elewacji Pałacu Prezydenckiego zakończonych w 2006 r. Podczas robót elewacyjnych została założona nowa izolacja pionowa ścian fundamentowych, co wymagało rozebrania nawierzchni ciągów pieszych przy wykonaniu wykopów. Kolejnym zaplanowanym jeszcze w 2006 roku przetargiem było postępowanie na: "wymianę nawierzchni ciągów pieszych wraz z podgrzewaniem wzdłuż Korpusu Głównego w zespole Pałacu Prezydenckiego": Przetarg został ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych: 24 listopada 2006 r - brzmi wyjaśnienie Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta.

- Otwarcie ofert w tamtym przetargu nastąpiło: 18 stycznia 2007 r. Ze względu na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę, którą Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przetarg został unieważniony. Następnie powtórzono postępowanie i wysyłając ogłoszenie do UZP: 01 lutego 2007 r. - informuje Biuro Prasowe.

O fakcie jako pierwszy doniósł na swoim blogu znany dziennikarz TVP3 Krzysztof Leski.

Szczegóły zamówienia można znaleźć w Biuletynie Zamówień Publicznych

Czy podgrzewane chodniki w Pałacu Prezydenckim pomogą zapobiegać nieszczęśliwym wypadkom?