Pałac Kultury jest już zabytkiem

Najwyższy budynek w Polsce - 230-metrowy warszawski Pałac Kultury i Nauki - został wczoraj wpisany przez mazowieckiego konserwatora zabytków do rejestru zabytków. Jest chroniony na równi z Łazienkami, Wawelem czy Zamkiem w Malborku.

Pałac Kultury powstał w latach 1952-55 według projektu radzieckiego architekta Lwa Rudniewa. Oficjalnie był darem ZSRR dla Polski. Przy jego budowie pracowało jednak wielu polskich specjalistów, a wystrój i wyposażenie sal jest w dużej mierze dziełem znakomitych polskich artystów i rzemieślników. Od tej pory bez zgody służb konserwatorskich nie będzie wolno przeprowadzać tu większych zmian.