Prawnicy: nie zleciliśmy badania podpisu Wielgusa

Zrzeszenie Prawników Prawników Polskich zaprzecza, by angażowało się w sprawę autentyczności podpisu arcybiskupa Wielgusa, o której napisało Życie Warszawy.

Według dziennika, powołującego się na członka stowarzyszenia Waldemara Gontarskiego, podpis "Grey" z materiałów SB, który miał złożyć arcybiskup Stanisław Wielgus, został sfałszowany. Tak mieli orzec zachodni grafolodzy, którzy - według Życia Warszawy - mieli dokonać ekspertyzy na zlecenie Centrum Ekspertyz Prawnych Zrzeszenia Prawników Polskich.

Jednak Prezydium Zarządu Głównego Zrzeszenia Prawników oświadczyło, iż Waldemar Gontarski nie jest upoważniony do wypowiadania się w imieniu organizacji. Poza tym stowarzyszenie podkreśla, że nie zajmuje się tego typu sprawami o jakich Waldemar Gontarski powiadomił opinię publiczną i nie zlecało żadnemu ośrodkowi badawczemu w kraju, jak i za granicą przeprowadzenia jakiejkolwiek ekspertyzy na temat autentyczności czyjegokolwiek podpisu.