Wyśmienita kondycja gospodarstw domowych

Polacy chcą więcej kupować i spodziewają się, że będą mogli więcej oszczędzać. Wskazuje na to najwyższy od 10 lat wskaźnik kondycji gospodarstw domowych.

Badania na ten temat przyprowadził Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej.

Największy wpływ na optymizm konsumentów mają oczekiwania co do sytuacji na rynku pracy. Liczba oczekujących poprawy przewyższa znacznie liczbę osób oczekujących pogorszenia.

Istotnym elementem decydującym o wzroście optymizmu konsumenckiego są oczekiwania dotyczące poprawy sytuacji gospodarczej. Nieznacznie natomiast pogorszył się wskaźnik prognozy oszczędności.

Badanie przeprowadzono za pomocą ankiet wśród przedstawicieli przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego, budowlanych, handlowych, banków, a także wśród gospodarstw domowych i rolników. Dodatkowo autorzy uwzględnili wyniki analogicznych badań prowadzonych przez Instytut Transportu Samochodowego wśród przedstawicieli przedsiębiorstw transportowych.