Alarmowy stan wód na Żuławach

Poziom wód na Żuławach osiągnął stan alarmowy. Najgorzej jest wzdłuż dopływów jeziora Drużno i w Zalewie Wislanym. Powody podniesienia poziomu wód to roztopy i tak zwana "cofka".

Cofka to wlewanie się wody z Zalewu. Wpływa na nią silny wiatr wiejący w kierunku lądu.

Od 12 dni alarm powodziowy obowiązuje w gminach - Elbląg, Gronowo Elbląskie i Markusy zagrożonych podtopieniem obszarów zamieszkanych.

Na Żuławach wały przeciwpowodziowe mają 350 kilometrów długości. Podczas całodobowych dyżurów służby reagowania kryzysowego, melioranci i mieszkańcy sprawdzają stan wałów. W tej chwili choć wały są nasiąknięte wodą nie przeciekają.