Program PO czy program Rokity

Jan Rokita przedstawił wczoraj efekt pracy gabinetu cieni PO, którym kieruje. Członkowie gabinetu i władze PO dowiedziały się o tym z telewizji.

Efekt kilkumiesięcznej pracy gabinetu cieni PO to ponad 400-stronicowy dokument "Głęboka przebudowa państwa". A w nim pomysły na osiem najważniejszych zdaniem Rokity reform.

Rokicie towarzyszyli poseł PO Paweł Śpiewak i senator PO Jarosław Gowin. - Ci dwaj ludzie symbolizują dwa filary ideowe Platformy, liberalny i konserwatywny - przedstawił ich Rokita. I zapewnił, że program jest taką właśnie konserwatywno-liberalną syntezą.

Dziennikarze jednak o program nie pytali. Pytali, dlaczego Rokita omówił dorobek gabinetu cieni na konferencji bez członków gabinetu. Śpiewak z Gowinem przecież do niego nie należą. - Nie są nawet członkami Platformy - przypomniał nam jeden z posłów PO. Dziennikarze zaś pytali jeszcze: - Czy "Głęboka przebudowa państwa" została zaakceptowana przez Donalda Tuska i władze partii? Zaskoczony Rokita zapewniał, że "konferencja nie jest żadną intrygą", władze PO dostały dokument na początku stycznia, a wszyscy posłowie PO - "w ostatnich dniach". Gowina i Śpiewaka zaprosił zaś dlatego, że zgodzili się "podjąć publiczną dyskusję na temat programu".

Dziennikarze zaczęli tymczasem dzwonić do zdziwionym polityków PO. O konferencji nie mieli pojęcia, byli nią zaskoczeni i zirytowani. - Jestem w szoku - powiedział nam Zbigniew Chlebowski, który w gabinecie cieni jest ministrem finansów i napisał znaczną część przedstawionego przez Rokitę dokumentu. - Nie został on przeczytany przez Donalda Tuska ani władze partii. Poza tym wymagał jeszcze korekt, bo niektóre zawarte w nim pomysły budziły różne kontrowersje - ubolewał.

- Teraz jest dwutygodniowa przerwa w obradach Sejmu, wszyscy się rozjechali. Ale do sprawy konferencji Rokity na pewno wrócimy - powiedział nam współpracownik Tuska.

Sam program zszedł na dalszy plan. Tymczasem są w nim pomysły na:

naprawę procesu tworzenia prawa

- Wprowadzenie jako normy wysłuchań publicznych już na etapie prac w rządzie. Stworzenie Narodowego Centrum Legislacyjnego nadzorującego tworzenie ustaw od projektów po ostatnie poprawki Senatu. Wprowadzenie obowiązku uzyskania zgody premiera dla przepisów mających "wymiar finansowy".

naprawę systemu sądowniczego

- Zniesienie immunitetu sędziowskiego, który powinien przysługiwać sędziom tylko za zgodą Trybunału Stanu i "w nadzwyczajnych sytuacjach". Zmianę składu Krajowej Rady Sądownictwa, w której przedstawicieli korporacji sędziowskiej należy zastąpić "osobami mającymi autorytet publiczny". Publikowanie orzeczeń sądowych w internecie oraz ujawnianie innych materiałów wymiaru sprawiedliwości, także tych, które pozwalają oceniać sędziów.

naprawę prokuratury

- Rozdzielenie stanowisk ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, danie prokuratorom pełnej samodzielności, przeniesienie nadzoru nad prokuratorami do sądów, co oznacza likwidację prokuratury krajowej i prokuratur apelacyjnych.

przebudowę administracji publicznej

- Wprowadzenie bezpośrednich wyborów starostów przez mieszkańców, przeniesienie dużej części uprawnień wojewody do samorządów wojewódzkich, "by stały się realnym podmiotem polityki regionalnej, także w wymiarze europejskim". Wprowadzenie do samorządu służby cywilnej i finansowej odpowiedzialności urzędnika za złe decyzje.

przebudowę budżetu i finansów publicznych

- Nowa struktura budżetu dzieląca pieniądze między zadania, które państwo ma sfinansować, a nie instytucje, które mają dostać pieniądze. Zastąpienie rocznego planowania budżetu planem pięcioletnim. Likwidacja funduszy i agencji celowych. Szybkie wprowadzenie euro. Jednolita stawka podatku dochodowego z "głębokimi" ulgami rodzinnymi.

naprawę szkoły

- Likwidacja kuratoriów oświaty, "oddanie samodzielności" dyrektorom szkół, wprowadzenie eksperckiego systemu oceny jakości szkół, "aby obywatel wiedział, która szkoła jest lepsza, a która gorsza". Wprowadzenia bonu samorządowego jako sposobu finansowania oświaty.

naprawę wojska i policji

- Oddzielenie lokalnych policji prewencyjnych od policji kryminalnej i oddanie tych pierwszych pod nadzór samorządu terytorialnego. Stworzenie jednolitego dowództwa operacyjnego w wojsku. Zlikwidowanie - najpóźniej w 2010 roku - poboru i wprowadzenie "zawodowego wojska operacyjnego".

odnowę życia politycznego

- Zniesienie immunitetów poselskich i stworzenie kategorii wyższych funkcjonariuszy publicznych, wobec których restrykcje prawne będą wyższe niż wobec zwykłych obywateli. Zaostrzenie kar za nadużywanie funkcji publicznych.