Służby celne połączą się ze skarbowymi

Szef służby celnej Marian Banaś poinformował, że prawdopodobnie z początkiem przyszłego roku nastąpi połączenie służb celnych i podatkowych. Decyzja w resorcie finansów w tej sprawie już zapadła - powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej wiceminister Banaś.

Szef służby celnej wyraził nadzieję, że ustawa w sprawie konsolidacji obu służb zostanie uchwalona w połowie tego roku.

Wiceminister Marian Banaś powiedział, że celem dokonywanych zmian jest usprawnienie funkcjonowania obu służb, doprowadzenie do oszczędności oraz skrócenie drogi przedsiębiorcy i podatnika do urzędu. Po reformie można będzie w jednym urzędzie załatwić sprawy, dziś załatwiane w dwóch urzędach, takie jak VAT i akcyza - podkreślił szef służby celnej.

Wiceminister Banaś powiedział, że nie wiadomo jeszcze czy połączenie służb celnych i podatkowych spowoduje redukcje w zatrudnieniu. Gdyby okazało się to konieczne, to najpierw dotyczyłoby to osób w wieku emerytalnym, a tych jest niemało - dodał.

Służby celne zatrudniają 16 tysięcy osób, a skarbówka 45 tysięcy osób.