Rząd przyjął plan prywatyzacji stoczni

Rada Ministrów przyjęła do wiadomości harmonogramy prywatyzacji Stoczni Gdynia, Stoczni Gdańsk i Stoczni Szczecińskiej Nowa, poinformowało Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) w komunikacie.

W czerwcu tego roku inwestor ma objąć akcje w podwyższonym kapitale Stoczni Gdynia i ewentualnie odkupić od Skarbu Państwa należące do SP akcje stoczni.

"Parafowanie umów związanych z transakcją planowane jest na czerwiec 2007 r. W przypadku nie uzgodnienia warunków dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku trwających obecnie negocjacji, przewiduje się przeprowadzenie prywatyzacji stoczni w innym trybie, nie wyłączając ponownego poszukiwania inwestorów zainteresowanych dokapitalizowaniem spółki" - podało MSP.

Dla Stoczni Gdańsk zaplanowano pozyskanie inwestora prywatnego, który obejmie większościowy pakiet akcji dający ponad 75% w kapitale spółki. Sprzedaż akcji przewidywana jest na II kwartał 2008 roku.

"W Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. planuje się zbycie udziałów należących do Agencji Rozwoju Przemysłu SA., Korporacji Polskie Stocznie SA i Skarbu Państwa oraz podwyższenie przez inwestora kapitału zakładowego. Podpisanie umów zbycia udziałów przewidywane jest na koniec czerwca 2007 r." - głosi komunikat resortu skarbu.

W połowie wiceminister skarbu Sławomir Urbaniak zapowiadał, że MSP chce przygotować plan prywatyzacji trzech polskich stoczni do końca stycznia. Mówił wówczas, że Komisja Europejska wymaga, aby stocznie z Gdyni, Gdańska i Szczecina, kontrolowane obecnie przez Skarb Państwa, były jak najszybciej w pełni sprywatyzowane.