Zakaz pornografii?

Projekt całkowitego zakazu pornografii wpłynął do Sejmu.

To nowelizacja prawa karnego, zgodnie z nią za rozpowszechnianie pornografii groziłby rok więzienia, a za rozpowszechnianie jej w celu zarobkowym - dwa lata. Autorem projektu jest Marian Piłka (PiS). - W krajach naprawdę dbających o dzieci, np. w krajach Ameryki Południowej, ten zakaz obowiązuje - mówi. W tej chwili w Polsce pornografia jest legalna. Zakazane jest jednak zmuszanie do oglądania lub udostępnianie jej dzieciom do 15. roku życia, produkcja lub rozpowszechnianie pornografii z udziałem osób do 18. roku życia albo związanej z przemocą lub udziałem zwierząt. Karalne jest też posiadanie pornografii z udziałem dzieci do lat 15.

Projekt Piłki nie zawiera definicji pornografii. - Sądy to same doprecyzują - mówi poseł.