O. Tadeusz Bartoś odchodzi z zakonu dominikanów

?To dla mnie trudna, ale konieczna decyzja. Szersze wyjaśnienie motywów można znaleźć w książce

Tam szczegółowo omawiam kwestie, które popchnęły mnie do odejścia z zakonu i od dotychczasowej formy instytucjonalnego związania się z religią" - wyjaśnia w liście przesłanym m.in. "Gazecie". 40-letni o. Bartoś, filozof i teolog, jest znanym komentatorem życia Kościoła w Polsce. W zakonie był 20 lat. Publikował w "Tygodniku Powszechnym", "Dzienniku" i "Gazecie". Jest autorem kilku książek, m.in. o św. Tomaszu z Akwinu. W specjalnym liście skierowanym do dominikanów tłumaczy, że na jego decyzję miała wpływ "archaiczna struktura funkcjonowania Kościoła katolickiego, niedopasowanie do realiów współczesnego świata", a także nadużywanie zasady posłuszeństwa kościelnego, które uniemożliwia duchowny rozwój i samodzielne poszukiwanie prawdy.