Saryusz-Wolski: Zajmiemy się bezpieczeństwem energetycznym

Komisja spraw zagranicznych Parlamentu Europejskiego zajmie się przede wszystkim bezpieczeństwem energetycznym i rozszerzeniem Unii. Tak uważa Jacek Saryusz-Wolski, który będzie jej nowym przewodniczącym. Będzie on też autorem ważnego raportu dotyczącego polityki energetycznej całej Unii.

Jacek Saryusz-Wolski w rozmowie z Polskim Radiem powiedział, że do swojego raportu chce wpisać jak najwięcej polskich postulatów. Zaznaczył, że wiele z nich dotyczy solidarności energetycznej w ramach Unii Europejskiej, czyli dążenia do tego, aby wszystkie kraje Wspólnoty mówiły w tej sprawie jednym głosem. W raporcie znajdą się też postulaty, dotyczące zabezpieczenia dostaw surowców energetycznych oraz równego traktowania wszystkich krajów unijnych w kwestii bezpieczeństwa energetycznego. Jacek Saryusz-Wolski podkreślił, że w jego raporcie na tyle, na ile będzie to możliwe, znajdzie się kompletny polski punkt widzenia na temat bezpieczeństwa energetycznego.

Objęcie przez Jacka Saryusz-Wolskiego komisji spraw zagranicznych Parlamentu Europejskiego oznacza, że z tym stanowiskiem musiał pożegnać się wpływowy niemiecki polityk Elmar Brok, który był szefem komisji od prawie 10 lat. Pojawiły się więc komentarze, że to doprowadzi do kryzysu w kontaktach z Niemcami.

Jacek Saryusz-Wolski zapewnia, że spór polsko-niemiecki został zakończony i wzajemne relacje naprawione.