Historia budowy Świątyni Opatrzności Bożej

Rok 1791 - Sejm Czteroletni podejmuje decyzję o wzniesieniu "Świątyni Świętej Bożej Opatrzności"

17 marca 1921 - Sejm Ustawodawczy Rzeczpospoltej podjął uchwałę o wypełnieniu zobowiązania Sejmu Czteroletniego

1996 - Prymas Józef Glemp przypomina o konieczności budowy świątyni. Poparcia udzielają Sejm, Senat i Rada Warszawy.

1998 - Powstaje Fundacja Budowy Świątyni Opatrzności Bożej - Wotum Narodu

2 maja 2002 - Wmurowanie kamienia węgielnego pod Świątynię

Luty 2006 - Sejm zdecydował o przekazaniu na Świątynię (a właściwie na towarzyszące jej placówki kulturalne) 20 mln zł. Pieniędzy nie udało się jednak przekazać (Ministerstwo Kultury przeznaczyło dotacje na inne cele).

25 stycznia 2007 - Sejm przyznał 40 mln zł dla Świątyni, przesuwając te środki z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W budżecie powstanie nowa rezerwa celowa, pozwalająca na dofinansowanie projektów muzealnych i bibliotecznych w ramach budowy świątyni.

* Do tej pory na budowę świątyni Kościół wydał ok. 30 mln zł. Na doprowadzenie jej do stanu surowego potrzeba kolejnych 35 mln. W marcu 20 mln na budowę przekazał samorząd województwa mazowieckiego (formalnie na budowę Instytutu Jana Pawła II, który ma się mieścić przy świątyni).