NIK krytykuje promocję eksportu

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia realizację rządowego programu promocji gospodarczej Polski do końca 2005 roku.

Opracowanie tego dokumentu nie zostało poprzedzone dokładną analizą uwarunkowań w kraju i za granicą. W niewystarczającym stopniu uwzględniono też między innymi perspektywę wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej i jej wpływ na sytuację polskiego eksportu - podkreślił wiceprezes Izby Jacek Jezierski.

Dodał, że na promocję eksportu w latach 2003 - 2005 wydano 182 miliony złotych, z czego Wydziały Ekonomiczno-Handlowe działające przy polskich ambasadach, wydały na zadania związane z promocją zaledwie 22 miliony złotych. Przy czym - jak podkreślił Jezierski - koszty funkcjonowania tych wydziałów wyniosły 309 milionów złotych. Według niego ta olbrzymia dysproporcja wskazuje na nieefektywność działania promocji eksportu prowadzonej przez WEH-y.

Wyniki kontroli wskazują poza tym, że nie w pełni rzetelnie zostało wykonanych 15 z 16 zadań programu promocji.

Kontrola dotyczy okresu od 2003 do 2005 roku.