Białoruś kontroluje rosyjski tranzyt

Białoruś wzmocniła kontrolę ciężarówek jeżdżących między Obwodem Kaliningradzkim i Rosją. Państwowy Komitet Celny Białorusi poinformował, że ma to "zapobiec przenikaniu zagranicznych towarów na białoruski rynek".

Przedstawiciel Komitetu Celnego powiedział, że w ubiegłym roku z Obwodu Kaliningradzkiego na Białoruś wwieziono nielegalnie 47 partii towarów o łącznej wartości 10 milionów dolarów.

Dotychczas ciężarówki przemieszczające się między Kaliningradem i Rosją były poddawane na białoruskiej granicy uproszczonej procedurze. Kierowcy musieli jedynie okazać rosyjskie certyfikaty gwarancyjne, potwierdzające zapłacenie ceł za przewożony towar. Agencja prasowa Biełta poinformowała, że 8. stycznia Białoruś zaprzestała honorowania certyfikatów.

Dwie ciężarówki przewożące importowany towar nie dojechały do Rosji. Niewykluczone, że przewożony towar trafił na białoruski rynek. Jednocześnie Rosja odmówiła zapłaty cła w oparciu o certyfikat gwarancyjny.

Między Białorusią i Rosją od kilku miesięcy dochodzi do różnych zatargów, między innymi w handlu cukierkami i cukrem. Od nowego roku Rosja znacznie podwyższyła cenę na gaz i ropę dostarczane na Białoruś.