"GP": Odszkodowania za szkody od wichury

"Gazeta Prawna" radzi, w jakich przypadkach można domagać się odszkodowania za szkody wyrządzone przez wichurę.

Zdaniem dziennika ostatnie wichury osiągnęły prędkość dwukrotnie większą od wartości, powyżej której można już żądać odszkodowań.

Dlatego "Gazeta Prawna" radzi. między innymi, że w przypadku straty spowodowanej przerwą w dostawie energii elektrycznej można domagać się odszkodowania od zakładu energetycznego, ale tylko wtedy, gdy przerwa w dostawie energii przekroczyla jednorazowo 24 godziny a w ciągu roku łącznie 48 godzin.

Można też dochodzić swoich praw, gdy drzewo należące do sąsiada wyrządziło nam szkodę padając pod naporem wiatru. Jednak tylko wtedy, gdy bylo ono zaniedbane, na przykład spróchniałe. W każdym jednak wypadku ciężar udowodnienia braku winy spoczywa na sprawcy szkody.

Więcej rad w dzisiejszym numerze "Gazety Prawnej".