Przegląd prasy w resorcie Romana Giertycha

Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej, którym kieruje wicepremier Roman Giertych, ogłosiło przetarg na tegoroczną dostawę prasy i nie czekając na zgłoszenie ofert, od razu go rozstrzygnęło?

Takie wrażenie można odnieść, przeglądając stronę internetową MEN, gdzie ogłoszenie o przyjmowaniu do najbliższego poniedziałku ofert na dostawę prasy w 2007 r. sąsiaduje z ogłoszeniem o rozstrzygnięciu takiego przetargu. W tym drugim ogłoszeniu można przeczytać, że przetarg wygrał Ruch jako jedyna firma, która złożyła ważną ofertę. W biurze prasowym MEN dowiedzieliśmy się jednak, że chodzi o dwa osobne przetargi.

Jakie tytuły preferują urzędnicy resortu edukacji? W obu przetargach najwięcej zamówiono "Rzeczpospolitej" (23 egzemplarze), drugie miejsce ex aequo zajęły "Gazeta Wyborcza" i "Gazeta Prawna" (po 13 egzemplarzy), a trzecie - "Dziennik" (10 sztuk). Duży wzięciem w MEN cieszy organ lewicy, czyli "Trybuna". Zamówiono w sumie cztery egzemplarze, więcej niż "Naszego Dziennika", który MEN potraktował na równi z "Faktem" i "Super Expressem" (po trzy egzemplarze). Szczęścia nie miały "Polska Zbrojna" i "Biuletyn Służby Cywilnej" - z zamawiania tych gazet MEN się wycofał. Nie zrezygnował za to np. z miesięcznika "Ochrona Mienia i Informacji".

Wśród zamawianych przez MEN tytułów w drugim przetargu znalazł się kwartalnik "Myśl Pl" oferowany na rynku prasowym od połowie zeszłego roku. Kwartalnik wydaje założona przez rokiem Fundacja im. Bolesława Chrobrego. We władzach fundacji - nadzorowanej przez szczeciński ratusz oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej - zasiadają działacze Młodzieży Wszechpolskiej, tacy jak Bartłomiej Królikowski, prezes Młodzieży Wszechpolskiej w Szczecinie i kierownik jej wydziału szkoleniowego. Królikowski tak promował "Myśl Pl": "Pismo niewątpliwie przedstawia poglądy endeckiej linii politycznej, jednak nie ma charakteru wewnątrzśrodowiskowego." Ambicje działaczy MW nie kończą się na kwartalniku. "Przed wojną idea narodowa dominowała na rynku medialnym i wydawniczym. Prezentowane poglądy docierały do społeczeństwa w wielu atrakcyjnych formach, często o charakterze dostosowanym do rodzaju czytelnika. Dziś również nie powinnyśmy o tym zapominać i pracować nad odbudową imperium medialnego endecji" - pisał Królikowski, informując na stronie internetowej MW po pojawieniu się kwartalnika.

Redaktorem naczelnym "Myśl Pl" jest Ireneusz Fryszkowski, który wcześniej publikował w takich endeckich tytułach jak "Myśl Polska" i "Racja Polska", a ponadto był autorem zeszytów szkoleniowych Młodzieży Wszechpolskiej. W latach 2001-05 Fryszkowski pracował w Centertelu (sieć telefonii komórkowej Orange), zajmując się obsługą korespondencji handlowej firmy i jej prezesa. Obecnie jest członkiem rady nadzorczej TVP oraz szefem gabinetu politycznego ministra gospodarki morskiej Rafała Wiecheckiego (LPR).