Dla "Gazety" prof. Bronisław Geremek, b. minister spraw zagranicznych

- Tak ostra retoryka PiS - niemalże oskarżenia o zdradę - nie ma żadnych podstaw. To niepoważne. Trzeba oddramatyzować tę sprawę. Chodzi o wybór między dwoma ważnymi komisjami w Parlamencie Europejskim. Decyzja należy do PO i frakcji chadeckiej w europarlamencie.

Zarzuty takie niezależnie od tego czy wysuwa je poseł z SLD czy PiSsą śmieszne i świadczą o nieznajomości praktyki europejskiej.