Kolejne mięsne negocjacje rozpoczęte

W Berlinie rozpoczęły się negocjacje, których celem jest rozwiązanie sporu dotyczącego rosyjskiego embarga na polskie mięso. W rozmowach uczestniczą przedstawiciele resortów rolnictwa i służb weterynaryjnych z Polki i Rosji oraz reprezentanci Komisji Europejskiej.

Na życzenie strony rosyjskiej spotkanie odbywa się w ambasadzie Rosji w Berlinie, a nie, jak wcześniej planowano, w siedzibie przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Ze strony polskiej w rozmowach biorą udział m. in. sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa Marek Zagórski, główny lekarz weterynarii Ewa Lech, główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa Mirosława Konicka oraz zastępcy szefów tych służb.

Negocjacje toczą się za zamkniętymi drzwiami. Żadna ze stron nie udziela informacji na temat treści i przebiegu spotkania. Rzecznik berlińskiego przedstawicielstwa Komisji Europejskiej powiedział jedynie, że rozmowy mogą być kontynuowane jutro, a nawet zostać przedłużone do piątku.

Przed południem przedstawiciele Rosji i Komisji Europejskiej rozmawiali z wysłannikami z Rumunii i Bułgarii na temat umowy, gwarantującej Rosji, że nie trafi do niej mięso z obu państw przyjętych od nowego roku do Unii. Ma ona zostać podpisana w piątek przy okazji rozpoczynających się w Berlinie targów rolniczych "Zielony tydzień". Rzecznik przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Berlinie zasugerował, że sprawa rosyjskiego embarga na polskie mięso powinna zostać rozwiązana do czasu podpisania tego dokumentu.