Izrael zmusił Czerwony Krzyż do zmiany logo

Działająca prawie 150 lat na całym świecie organizacja humanitarna będzie posługiwać się znakiem "czerwonego kryształu". Od 16 stycznia 2007 roku nowy symbol będzie używany razem dotychczasowymi: krzyżem i półksiężycem

"Czerwony Kryształ (diament)" - nowy znak Czerwonego Krzyża: reportaż wideo .

Na początku 2006 roku Izrael zażądał opracowania przez CK symbolu, który nie będzie nawiązywał do religii innych niż judaizm. Wprowadzenie znaku "Red Cristal" uznano za warunek, którego spełnienie umożliwi pracę izraelskiej organizacji humanitarnej "Magen David Adom (MDA)" pod auspicjami Czerwonego Krzyża.

W zamian za ustępstwo państwo żydowskie obiecało, że zacznie uznawać palestyński Czerwony Półksiężyc jako pełnoprawną organizację humanitarną niosącą pomoc na okupowanych terytoriach Palestyny.

Zmiana logo wymaga wprowadzenia poprawek do Konwencji Genewskiej, określającej status i wygląd symbolu, którym posługuje się Czerwony Krzyż.

Organizacja Czerwonego Krzyża została założona w 1863 roku. Wraz z islamskim odpowiednikiem - Czerwonym Półksiężycem - jest najbardziej znaną i największą globalną organizacją śpieszącą z pomocą ofiarom wojen i kataklizmów.