Senat przyjął budżet bez cięć w administracji

Senat przyjął ustawę budżetową na 2007 rok, wraz z naniesionymi poprawkami. Za przyjęciem ustawy głosowało 61 senatorów, 33 było przeciw. Utrzymano deficyt w wysokości 30 mld zł, senatorowie wprowadzili natomiast szereg zmian w dochodach i wydatkach.

Senat, podobnie jak wcześniej Sejm, nie zgodził się na proponowane przez Platformę Obywatelską cięcia w administracji, mające wynieść łącznie 3 mld zł. Senat odrzucił w czwartek poprawkę PO do budżetu na 2007 r.

Platforma chciała sfinansować z tych środków tzw. pakiet startowy, czyli ulgi podatkowe i niższe koszty pracy dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz dla firm zatrudniających młodych ludzi. PO przygotowała odpowiedni pakiet projektów ustaw, które miały zapobiegać emigracji wśród młodzieży.

Wcześniej propozycję PO odrzucił Sejm. Rząd argumentował wówczas, że cięcia w administracji znacznie utrudniłyby funkcjonowanie urzędów. Według rządu, w administracji nie będzie w tym roku podwyżek płac, zaś planowany wzrost zatrudnienia jest związany z dodatkowymi zadaniami.

PO chciała obciąć po 10 proc. wydatków na urzędy administracji państwowej i samorządowej, m.in. zabrać 19 mln zł z Kancelarii Premiera, 15,5 mln zł z Kancelarii Prezydenta oraz prawie 50 mln zł z Państwowej Inspekcji Pracy.

Podwyżka dla nauczycieli: pół miliarda z NBP

Senat przyjął poprawkę zwiększającą o dodatkowe 500 mln zł środki na podwyżki dla nauczycieli oraz podniósł tzw. kwotę bazową, służącą do wyliczania ich średniego wynagrodzenia. Dzięki temu płace nauczycieli będą mogły wzrosnąć w tym roku o 5 proc.

Za przyjęciem poprawki głosowało 90 senatorów, nikt nie był przeciw, czterech wstrzymało się od głosu.

Dodatkowe środki pochodzą ze zwiększonej wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego - 462,6 mln zł oraz z rezerwy celowej związanej ze wspólną polityką rolną - 37,4 mln zł. Łącznie ze środkami już zapisanymi w budżecie w subwencji oświatową i rezerwie celowej z przeznaczeniem na podwyżki, do nauczycieli ma trafić 1,5 mld zł.

Więcej pieniędzy dla IPN i uczelni

Instytut Pamięci Narodowej ma dostać z budżetu dodatkowe 20 mln zł na nowe zadania, zapisane w ustawie lustracyjnej - zdecydował w czwartek Senat, przyjmując poprawkę do budżetu na 2007 r.

Chodzi m.in. o przekazanie IPN lustracji rozszerzonej na kilkaset tysięcy osób, ujawnienie zapisów tajnych służb PRL dotyczących lustrowanych oraz szeroki dostęp do teczek IPN. Ustawa rozszerza katalog lustrowanych (obecnie jest to 27 tys. osób pełniących najważniejsze funkcje w państwie) do ok. 400 tys. osób (obejmie także m.in. radnych, pracowników urzędów państwowych, dyplomatów i władze spółek z udziałem Skarbu Państwa).

W budżecie przewidziano dla IPN 172,3 mln zł. Senat przesunął dodatkowo 20 mln zł z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i zdecydował o zapisaniu ich w nowej rezerwie celowej dla IPN. Według przewodniczącego senackiej Komisji Gospodarki Narodowej Marka Waszkowiaka, środki te będą zapisane w rezerwie, ponieważ nie wiadomo jeszcze, na co dokładnie będą potrzebne.

Wyższe uczelnie dostaną z budżetu dodatkowe 200 mln zł na pomoce naukowe oraz wyposażenie laboratoriów - zakłada poprawka do budżetu na 2007 r., przyjęta w czwartek przez Senat.

Środki te mają pochodzić ze zwiększonych dochodów z podatku VAT w 2007 r. W poprawce zgłoszonej wspólnie przez senatorów PiS, PO i LPR zapisano, że jeśli do końca sierpnia br. wpływy z VAT przekroczą 61 mld zł, resort finansów zwiększy dotacje dla uczelni. Ustawa budżetowa zakłada, że w całym 2007 r. wpływy z VAT wyniosą 92,2 mld zł. Rząd nie zgłosił zastrzeżeń do poprawki.

Na szkolnictwo wyższe przeznaczono w tym roku 8,4 mld zł. Wcześniej Sejm zwiększył środki dla uczelni o 350 mln zł. Jednak według senatorów, te środki są wciąż niewystarczające, rosnąca z roku na rok liczba studentów nie pociąga za sobą wzrostu nakładów na uczelnie.

Senat przyjął ustawę budżetową na 2007 rok, wraz z naniesionymi poprawkami. Za przyjęciem ustawy głosowało 61 senatorów, 33 było przeciw. Utrzymano deficyt w wysokości 30 mld zł, senatorowie wprowadzili natomiast szereg zmian w dochodach i wydatkach.

Izba Wyższa zdecydowała również, że Świątynia Opatrzności Bożej dostanie z budżetu 40 mln zł. Środki te zostaną przesunięte z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Senat przyjął ustawę budżetową na 2007 rok, wraz z naniesionymi poprawkami. Za przyjęciem ustawy głosowało 61 senatorów, 33 było przeciw. Utrzymano deficyt w wysokości 30 mld zł, senatorowie wprowadzili natomiast szereg zmian w dochodach i wydatkach.