UOKiK zbada rynek gumy do żucia

Czy znany producent gumy do żucia Wrigley Poland naruszył prawo antymonopolowe? Wyjaśni to postępowanie wszczęte przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)

Wrigley ma ponad 90 proc. udziału w polskim rynku gumy do żucia. UOKiK zbada, czy firma nadużyła swej pozycji rynkowej, stosując system rabatowy dyskryminujący niektórych kontrahentów. Jak ustalił Urząd, system ten może mieć charakter lojalnościowy, tj. przewidujący niższe ceny w zamian za zobowiązanie klientów do dalszych zakupów. Według UOKiK monopolista może w ten sposób utrudniać innym firmom wejście na rynek. Tracą na tym konsumenci, bo brak konkurencji oznacza wyższe ceny.

Postępowanie prowadzone będzie również na podstawie przepisów prawa wspólnotowego, bo UOKiK przypuszcza, że praktyki Wrigley mogą mieć wpływ na handel w obrębie całej UE. Za naruszenie prawa polskiego i wspólnotowego grozi kara w wysokości do 10 proc. rocznych przychodów.