O. Maciej Zięba, dominikanin, dyrektor Instytutu Tertio Millenio

Decyzja Stolicy Apostolskiej jednoznacznie opowiada się po stronie prawdy i wpisuje w wizję świata, w której jest prawda i fałsz, światłość i ciemność. Kościół bardzo uwiarygodnił siebie jako stróża moralności i świadka prawdy, podejmując taką decyzję

Dla wszystkich ludzi Kościoła w Polsce to sygnał, że na pewne problemy trzeba szybciej reagować i że zło z przeszłości nadal jest aktywne, i że będzie rozgrywane. Rola wielu mediów była w ciągu tych dni bardzo niedobra. Było wiele plotek, insynuacji, pomówień, które podburzały i oburzały opinię publiczną. Dopiero później podawano dokumenty i fakty. Mam nadzieję, że media będą bazowały na faktach, a my w Kościele przekonaliśmy się, że przeszłości nie da się pogrzebać, trzeba się z nią zmierzyć. Musimy szybciej i bardziej twórczo reagować na problemy w Kościele.