Antycznie w Starym Teatrze

Od stycznia do maja w krakowskim Starym Teatrze trwać będzie Sezon re_wizje/antyk.

To już druga edycja re_wizji; pierwsze odbyły się w maju 2005 r. i poświęcone były romantyzmowi. Teatr zaprosił wówczas młodych reżyserów. Po tamtych re_wizjach w repertuarze Starego Teatru pozostały dwa spektakle - "Ksiądz Marek" Słowackiego w reż. Michała Zadary i "Wielki człowiek do małych interesów" Fredry w reż. Michała Borczucha.

Na tegoroczną edycję zaproszono "Persów" Ajschylosa w reż. Dimitra Gotscheffa z berlińskiego Deutsches Theater i dwa spektakle Gardzienic w reż. Włodzimierza Staniewskiego - "Elektrę" i "Ifigenię" wg Eurypidesa. Stary Teatr przygotowuje cztery własne premiery i cztery we współpracy z krakowską szkołą teatralną. Na początek - "Sejm kobiet" Arystofanesa w reż. Mikołaja Grabowskiego i "Ajas" Sofoklesa w reż. studentki PWST Marii Spiss (będzie to polska prapremiera liczącej 2,5 tysiąca lat tragedii).

- W XIX w. w krakowskim teatrze grano jeden jedyny tekst antyczny - "Rycerzy" Arystofanesa. W latach późniejszych repertuar zamykał się w kręgu kilku tekstów. Siłą rzeczy powstał ujednolicony obraz tragedii antycznej. Gdy zaczynamy sięgać do dramatów rzadziej wystawianych, okazuje się, że ten obraz jest fałszywy, że każdy z antycznych tekstów stawia przed teatrem inne zadania - mówi Grzegorz Niziołek, kierownik literacki Starego Teatru.

Sezon re_wizje ma zachęcić do szukania antycznych inspiracji we współczesności. Stąd w programie spektakle oparte i na tekstach antycznych ("Oresteja", "Sejm kobiet"), i na późniejszych - od Kochanowskiego poprzez Wyspiańskiego, Sartre'a i Müllera po Sarah Kane. Reżyserują twórcy różnych pokoleń: Mikołaj Grabowski, Maja Kleczewska, Jan Klata, Michał Zadara i czworo studentów PWST. Przedstawieniom towarzyszyć będą projekcje ("Bachantki" Klausa Michaela Grübera, "Materiały do Medei" Anatolija Wasiljewa, filmy Piera Paola Pasoliniego), dyskusje, spotkania, koncerty i cztery cykle wykładów: "Teatr w horyzoncie religii", "Psychologia, polityka i przemoc w teatrze", "Słowo i muzyka w teatrze" i "Teatr i rytuał".