Prof. Roszkowski: Abp Wielgus sprzeniewierzył się zasadom moralnym

Niechęć hierarchii do uczciwego rozliczenia przeszłości sprawiła, że sytuacja w polskim Kościele jest bardzo poważna. W ten sposób historyk, profesor Wojciech Roszkowski, skomentował sprawę arcybiskupa Stanisława Wielgusa.

Profesor powiedział, że w sprawie tej ujawniło się zakłamanie, stawianie urzędu ponad misję duszpasterską i źle rozumiana solidarność korporacyjna wielu biskupów. Dodał, że nie wie, jak arcybiskup Wielgus wyobraża sobie sprawowanie urzędu metropolity warszawskiego z tak nadszarpniętym zaufaniem. Nie wiadomo też, jak będzie nauczał zasad moralnych, skoro się im sprzeniewierzył.

Historyk powiedział, że na polskiej hierarchii spoczywa wyjątkowa odpowiedzialność. Do tej pory bowiem Episkopat bronił się przed zagrożeniem zewnętrznym, a teraz będzie musiał pokonać zagrożenia istniejące we własnych szeregach. Wojciech Roszkowski dodał, że biskupi powinni zrozumieć, iż choć są mianowani przez papieża, to skuteczność ich pracy duszpasterskiej zależy od zaufania, jakim cieszą się wśród wiernych. Jeśli je stracą, to wielu wiernych może się rozczarować, a nawet odejść od Kościoła.