Wyliczenia resortu pracy: Bezrobocie wzrośnie

Najwyższe w całej Unii bezrobocie ma wciąż Polska - podaje Eurostat. Co ciekawe, wstępne wyliczenia grudniowej stopy bezrobocia według ministerstwa pracy wskazują, że przestała ona już spadać i może nawet wzrosnąć

Stopa bezrobocia w grudniu wzrosła do 14,9 proc., z 14,8 proc. w listopadzie - wynika ze wstępnych wyliczeń ministerstwa pracy i polityki społecznej..

Minister Anna Kalata szacowała, że stopa bezrobocia w grudniu utrzyma się na poziomie 14,8 i że możliwy jest dalszy spadek bezrobocia. Według minister Kalaty bezrobocie pod koniec tego roku może spaść nawet do 13,6 proc.

Polska stopa bezrobocia wciąż największa w Unii

Stopa bezrobocia wyniosła w listopadzie 7,7 proc. w całej Unii Europejskiej wobec 7,8 proc. w październiku i wobec 8,6 proc. rok wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat w piątkowym komunikacie. Bezrobocie w strefie euro kształtowało się w listopadzie na poziomie 7,6 proc., wobec 7,8 proc. w poprzednim miesiącu i wobec 8,4 proc. rok wcześniej.

Najniższy poziom wyrównanej sezonowo stopy bezrobocia w listopadzie odnotowano w Danii (3,3 proc. w październiku), Holandii (3,8 proc.), Irlandii (4,2 proc.), Estonii (4,5 proc.) i Austrii (4,6 proc.). Najwyższe bezrobocie było wciąż w Polsce (13,6 proc.), na Słowacji (12,3 proc.) w Grecji (8,7 proc. w III kw. 2006), Francji (8,6 proc.) i Hiszpanii (8,4 proc.).

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako proc. osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób w wieku produkcyjnym w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 14,8 proc..

Niestety, to przede wszystkim bezrobocie strukturalne

Leszek Kąsek ekonomista Banku Światowego Zwrócił uwagę, że zbliżone do naszego bezrobocie ma Słowacja.

Powiedział, że w ciągu ostatnich dwóch lat, także ze względu na migrację zarobkową, sytuacja na naszym rynku pracy poprawiła się. Jego zdaniem nie można natomiast liczyć na głębszy spadek bezrobocia z tego powodu, że ma ono przede wszystkim charakter strukturalny. Kwalifikacje potencjalnych pracowników są niedostosowane do potrzeb przedsiębiorców.

Ekonomista powiedział, że w ostatnich latach Słowacja odnotowała szybszy spadek bezrobocia niż Polska. Przypomniał, że jeszcze kilka lat temu Słowacja była krajem największego bezrobocia w Europie.

Z danych Eurostatu wynika, że w Czechach stopa bezrobocia wynosiła w listopadzie 6,8 procent, a na Węgrzech - 7,7 procent.

Leszek Kąsek zwrócił uwagę, że ze względu na złą sytuację makroekonomiczną wzrosła stopa bezrobocia na Węgrzech. Jednak jest to wzrost z bardzo niskiego pułapu, bowiem bezrobocie w tym kraju było na poziomie około 5 procent.