Komunikat Rzecznika Praw Obywatelskich

4 stycznia 2007 r. odbyło się spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Janusza Kochanowskiego, z osobami poproszonymi przez niego o wstępne zbadanie akt dotyczących domniemanej współpracy ks. abp. Stanisława Wielgusa z komunistyczną Służbą Bezpieczeństwa: red. Zbigniewem Nosowskim, prof. dr. hab. Andrzejem Paczkowskim i prof. dr. hab. Tomaszem Węcławskim

Komunikat Rzecznika Praw Obywatelskich

Po zapoznaniu się z materiałami Służby Bezpieczeństwa dostępnymi na ten temat w Instytucie Pamięci Narodowej, przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich stwierdzili, że postawione zarzuty nie są bezpodstawne.

W świetle dostępnych dokumentów nie podlega wątpliwości fakt świadomej tajnej współpracy ks. Stanisława Wielgusa ze Służbą Wywiadu (Departament I MSW) w latach 1973-1978. Na ich podstawie nie sposób natomiast jednoznacznie ocenić rzeczywistego zakresu współpracy, jej skutków i szkodliwości dla konkretnych osób. W sposób pośredni dokumenty te wskazują także na współpracę ks. Wielgusa z Wydziałem IV Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Lublinie od roku 1967.

Autentyczność materiałów, z którymi zapoznano się, nie budzi wątpliwości. Bez dodatkowych badań trudniej natomiast wypowiadać się na temat ich wiarygodności w kwestiach szczegółowych. Dokumenty te wymagają dalszej gruntownej analizy, skrupulatnej weryfikacji i precyzyjnego opracowania - zwłaszcza w celu zrozumienia pobudek działania ks. Wielgusa.

Biorąc pod uwagę te ustalenia, Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdza, że choć pierwotnie zarzuty opublikowane w "Gazecie Polskiej" nie były udowodnione, należy uznać słuszność działań tej redakcji, która w dramatyczny sposób upomniała się o znaczenie wartości prawdy w życiu publicznym Rzeczypospolitej.

Rzecznik Praw Obywatelskich sądzi, iż wskazane byłoby, aby Instytut Pamięci Narodowej przeprowadził kompleksowe badania w tej sprawie i ogłosił ich wyniki. Na podstawie powyższych ustaleń Rzecznik Praw Obywatelskich udzieli odpowiedzi senatorom z Senatorskiego Klubu Narodowego, którzy w oświadczeniu z dnia 21 grudnia 2006 r. zwrócili się do niego z apelem o zajęcie stanowiska i obronę godności abp. Wielgusa. Tym samym działania Rzecznika w tej sprawie będą zakończone.