PGNiG wierci w Egipcie

Pilska NAFTA, spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PGNiG, rozpoczęła wiercenie kolejnego otworu w Egipcie.

Spółka realizuje prace wiertnicze na podstawie długoletniego kontraktu, zawartego w zeszłym roku z egipską firmą Vegas Oil and Gas SA.

Obecne prace toczą się w północno-zachodniej części kraju w odległości 350 kilometrów od Kairu.

Pod koniec stycznia pilska NAFTA rozpocznie wiercenie dla amerykańskiego inwestora poszukującego węglowodorów w Egipcie - Apache West Kanayes Corporation Ldc.

Poza Egiptem NAFTA będzie kontynuować wiercenia w Indiach i na Węgrzech.