Słońce jest najbliżej, ale zimie w to graj

Dziś o godz. 21 Ziemia zbliży się do Słońca na najmniejszą odległość w tym roku - 147,1 mln km.

Ziemska orbita nie jest kołem, lecz elipsą. Odległość od gwiazdy zmienia się w ciągu roku. Paradoksalnie najdalej (w tzw. aphelium) nasza planeta znajduje się wtedy, kiedy na półkuli północnej trwa lato, a najbliżej (w peryhelium) zimą. Różnica (5 mln km) jest jednak niewielka w skali średniego oddalenia od Słońca (149,6 mln km). Decydujący wpływ na klimat ma nachylenie osi ziemskiej, które sprawia, że zimą na naszej półkuli promienie słoneczne padają pod większym kątem i dzień jest krótszy. Zbliżenie do Słońca tylko minimalnie podnosi temperaturę w styczniu.