BIEC: perspektywy dla rynku pracy optymistyczne

Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych ocenia, że perspektywy dla naszego rynku pracy w najbliższych miesiącach są optymistyczne.

Robert Pater, ekonomista BIEC i wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie powiedział, że zatrudnienie wzrasta coraz szybciej. Coraz więcej napływa też ofert pracy. Jest to widoczne nie tylko w powiatowych urzędach pracy ale także w internecie i w prasie.

Z badań przeprowadzonych przez BIEC wynika, że także firmy optymistycznie patrzą na obecne i przyszłe zatrudnienie. Znacznie większy odsetek firm chce zwiększać niż zmniejszać zatrudnienie - podkreślił Robert Pater.

Na pozytywne tendencje na rynku pracy wskazują także dane GUS. Znacznie mniej pracowników niż przed rokiem jest zwalnianych z przyczyn leżących po stronie firm. Częściej pracownicy zwalniają się sami w poszukiwaniu lepszych zarobków.

Z danych BIEC wynika też, że coraz mniej absolwentów szkół i uczelni trafia do bezrobocia. Przedsiębiorcy są bardziej skłonni przyjmować na etaty ludzi młodych, bez doświadczenia. Są gotowi szkolić ich od podstaw.

Stopa bezrobocia w listopadzie spadła do 14,8 procent, z 14,9 procent w październiku. Dane za grudzień GUS poda w połowie stycznia.