Ryszard Petru o Kazimierzu Marcinkiewiczu

Główny ekonomista banku BPH Ryszard Petru uważa mianowanie Kazimierza Marcinkiewicza na doradcę prezesa PKO BP za rzecz całkowicie normalną.

Kandydaturę byłego premiera na stanowisko doradcy zatwierdziła po południu Rada Nadzorcza PKO BP. Ryszard Petru w wypowiedzi dla IAR podkreślił, że na świecie jest to normalna praktyka i że byli premierzy w wielu bankach doradzają prezesom.

Odnosząc się do zapowiedzi Kazimierza Marcinkiewicza o kandydowaniu na prezesa PKO BP Ryszard Petru zwrócił uwagę, że wymogi dotyczące kwalifikacji kandydatów określa uchwała Komisji Nadzoru Bankowego i zauważył, że kandydat, który nie ma doświadczenia w bankowości, nie uzyska akceptacji Komisji Nadzoru Bankowego.

Rada Nadzorcza PKO BP wszczęła po południu postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa i dwóch wiceprezesów. Kazimierz Marcinkiewicz zapowiedział, że weźmie udział w konkursie na szefa banku.

Rada określiła w uchwale, że kandydaci na prezesa powinni dawać rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem oraz posiadać wykształcenie wyższe i doświadczenie zawodowe, niezbędne do kierowania tą instytucją, a także co najmniej pięcioletni staż pracy.