Świąt nie odpracowujemy

Odpracowywanie świąt to już przeszłość. Nowelizacja Kodeksu Pracy zlikwidowała przepis mówiący, że jeżeli w jednym tygodniu mamy dwa święta, to jedno z nich trzeba odpracować.

Dyrektor Piotr Wojciechowski z Państwowej Inspekcji pracy podkreśla, że ani Świąt Bożego Narodzenia ani Nowego Roku ani żadnych innych świąt nie trzeba będzie już odpracowywać.

Dyrektor Wojciechowski przypomina, że przepis ten obowiązuje już od miesiąca.