Bułgarska wieś nieprzygotowana do UE

Bułgarska wieś nie jest przygotowana do wejścia do Unii Europejskiej. Jest to opinia blisko 80 procent uczestników ankiety przeprowadzonej wśród członków Stowarzyszenia Wsi Bułgarskich.

Równocześnie 85 procent respondentów jest przekonanych, że bułgarska wieś dysponuje dużym potencjałem rozwojowym, który nie jest wykorzystywany z powodu braku właściwej polityki. Zapytani o oczekiwane efekty wejścia Bułgarii do Unii mieszkańcy wsi wykazują charakterystyczny dla Bułgarów sceptycyzm - ponad 70 procent nie wierzy, że w ich życiu zajdzie zauważalna zmiana.

Po likwidacji dawnych kołchozów i zwróceniu ziemi prawowitym właścicielom bułgarskie rolnictwo jest bardzo rozdrobnione. Znaczna część ziemi uprawnej leży tu odłogiem, a prawie połowa pogłowia krów jest hodowana w

gospodarstwach z jedną krową. Oczekuje się, że unijne dopłaty otrzyma tu jedynie 150 tysięcy z ogółem 650 tysięcy gospodarstw rolnych. Pozostałe są zbyt małe.