Lepsze perspektywy dla Węgier

Agencja ratingowa Standard & Poor's doceniła wysiłki Węgier w walce z ogromnym deficytem budżetowym i podwyższyła perspektywy ratingu dla tego kraju z negatywnego na stabilny

S&P ocenia, że w tym roku deficyt budżetowy na Węgrzech osiągnie prawie 10 proc. PKB. Jednocześnie agencja jest zdania, że węgierski rząd będzie w stanie przeprowadzić swój program naprawczy i obniży deficyt do poziomu 4,3 proc. PKB w 2008 roku, ale dług publiczny Węgier osiągnie wtedy 71 proc. PKB. Zdaniem ekspertów S&P Węgry nie będą w stanie wprowadzić euro przed 2014 rokiem.