CBOS: Wigilia w węższym kręgu

Coraz rzadziej z dziadkami, wnukami czy dorosłymi dziećmi - czy taka staje się polska Wigilia?

Ze świąt Bożego Narodzenia w Polsce najbardziej uroczyście obchodzi się ich wigilię. CBOS jak co roku zapytał Polaków o wigilijne zwyczaje. 80 proc. nie ruszy się z domu; rodzinę lub znajomych odwiedzi 13 proc. Tylko 6 proc. opuści swoją miejscowość.

85 proc. daje prezenty rodzinie; 13 proc. obdarzy nimi przyjaciół, znajomych czy sąsiadów, a 11 proc. - kolegów z pracy.

Analitycy CBOS zauważają, że w porównaniu z 2003 r. Polacy częściej ograniczają świętowanie Wigilii do najbliższej rodziny - tych, którzy z nimi mieszkają.

CBOS, 1-4 grudnia, próba reprezentatywna 1015 osób