Dłużej urlop i zasiłek

Od wczoraj urlop macierzyński trwa o dwa tygodnie dłużej.

Właśnie wszedł w życie znowelizowany kodeks pracy i ustawa o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego. Teraz urlop macierzyński - i okres wypłacania zasiłku macierzyńskiego - będzie trwał przy pierwszym porodzie 18 tygodni (126 dni), przy każdym następnym 20 tygodni (140 dni) oraz 28 tygodni (196 dni) w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie. Do 18 tygodni wydłużono także maksymalny okres korzystania z urlopu dla osób, które przyjęły dziecko na wychowanie.

Dłuższe macierzyńskie (i dłużej wypłacane zasiłki) dotyczą tych, którzy nabyli do nich prawo 19 grudnia 2006 r. i później, a także osoby, które w tym dniu były już w trakcie urlopu macierzyńskiego.

Zasiłek macierzyński będzie wypłacany na nowych zasadach także m.in. tym pracownicom, które urodziły dziecko w 2006 r., lecz do 19 grudnia nie wykorzystały całego urlopu macierzyńskiego w starym wymiarze.

Zasiłek może pobierać również ojciec dziecka. Matka dziecka musi tylko po wykorzystaniu 14 tygodni zasiłku macierzyńskiego zrezygnować z jego dalszego pobierania i wcześniej wrócić do pracy.

Urlop macierzyński wydłuża się z mocy ustawy i nie trzeba składać w ZUS-ie ani u pracodawcy wniosku w tej sprawie.