Brytyjczycy zalegalizują krzyżówki genetyczne?

Według przecieków w brytyjskich mediach, rząd zamierza znowelizować ustawę o embriologii, uchwaloną zaledwie 16 lat temu. Powodem są ogromne postępy nauki i nowe problemy etyczne, jakie stawia embriologia. Najwięcej kontrowersji budzi zgoda na legalizację "chimer", czyli wszelkiego rodzaju krzyżówek genetycznych

Jak podaje prasa, w tym tygodniu rząd przedstawi projekt daleko idących zmian w ustawie. I tak, wytyczne ministerstwa zdrowia postulują zniesienie wymogu ustalenia ojcostwa w przypadku zapłodnienia in vitro. Umożliwiłoby to samotnym kobietom i parom lesbijskim sztuczne zapłodnienie bez zarejestrowania informacji, kto był ojcem dziecka.

Rząd zamierza zmienić zasady selekcji embrionów przy sztucznym zapłodnieniu; chce znieść wszelką możliwość świadomego doboru płci, ale jednocześnie otworzyć drzwi do eliminacji tych embrionów, u których stwierdzi się ciężkie wady genetyczne.

Najwięcej kontrowersji etycznych wzbudzi jednak na pewno zgoda na legalizację tak zwanych "chimer". Rząd widzi możliwość wydawania licencji na tworzenie transgenicznych krzyżówek zwierząt i ludzi. Tego rodzaju krzyżówki, na przykład człowieka z krową, planuje już jeden z instytutów badawczych w Anglii. Nie chodzi jednak o wyhodowanie Minotaura, lecz embrionów w celu pozyskania genetycznie zmodyfikowanych komórek macierzystych.