Dyrektorzy Orlenu w zarządzie Możejek

PKN Orlen już zyskał wpływ na kierowanie rafinerią w Możejkach. Do zarządu litewskiej firmy mianowano w piątek dwóch dyrektorów z Orlenu.

Do zarządu Możejek trafili Dariusz Formela, dyrektor ds. organizacji Orlenu oraz Krystian Pater, dyrektor Orlenu ds. rafinacji ropy naftowej. Do zarządu Możejek trafili też Daniel Feldman, amerykański prawnik związany z Jukosem, a jednocześnie dyrektor Big Sky Energy Corp. (kanadyjska spółka, działająca w Kazachstanie) oraz Paul English, dyrektor wykonawczy litewskiej rafinerii. Zastąpili oni czterech przedstawicieli Jukosu, którzy pod koniec października próbowali odwołać Englisha wbrew woli Jukosu, Orlenu i rządu Litwy. Szefem rady nadzorczej został Martin J. Parr, zastępując Piotra Zołotariowa. Zdaniem analityków te zmiany personalne potwierdzają determinację do sfinalizowania przez Orlen przejęcia rafinerii w Możejkach od Jukosu.