Nagroda za walkę z deficytem budżetowym

Dwunasty konkurs o Nagrodę Banku Handlowego wygrał dr Andrzej Rzońca z warszawskiej SGH. Tegoroczny laureat został doceniony przez kapitułę konkursu za pracę "Niekeynesowskie skutki zaciskania polityki fiskalnej: teoria i badania wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej". Praca pokazuje m.in., jak ograniczać deficyt w finansach publicznych, żeby osiągnąć przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Nagrodę przyznaje Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga.